Câu 8: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 25,5m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 12,5m. a) Tính diện tích thửa

Câu 8: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 25,5m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 12,5m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó?

b) Người ta dành 70% đất để trồng lúa, còn lại để trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau

2 bình luận về “Câu 8: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 25,5m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 12,5m. a) Tính diện tích thửa”

 1. a)Chiều rộng thửa ruộng là :
  25,5-12,5=13(m)
  Diện tích thửa ruộng đó là :
  25,5xx13=331,5(m^2)
  b)Diện tích đất để trồng lúa là :
  331,5xx70%=232,05(m^2)
  Diện tích đất trồng rau là :
  331,5-232,05=99,45(m^2)
  Đáp số :..
   

  Trả lời
 2. @ Oq
                                                    Bài giải
  Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật đó có tất cả là :
              25,5 – 12,5 = 13 ( m )
  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó có tất cả là :
              25,5 x 13 = 331,5 ( m^2 )
  Diện tích đất để trồng lúa có tất cả là :
              331,5 x 70% = 232,05 ( m^2 )
  Diện tích đất để trồng rau có tất cả là :
              331,5 – 232,05 = 99,45
                                        Đáp số : …
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới