Câu 8: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương: a, Có cạnh 8cm; b,

Câu 8: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương:

a, Có cạnh 8cm;

b, có cạnh 1,4 dm

c, có cạnh-m 3Viết một bình luận

Câu hỏi mới