Chị Mai làm cỏ từ 16 giờ đến 17giờ45phút thì xong 3 luống rau. Hỏi trung bình mỗi luống rau chị Mai cỏ hết bao nhiêu thời

Chị Mai làm cỏ từ 16 giờ đến 17giờ45phút thì xong 3 luống rau. Hỏi trung bình mỗi luống rau chị Mai cỏ hết bao nhiêu thời gian ?

2 bình luận về “Chị Mai làm cỏ từ 16 giờ đến 17giờ45phút thì xong 3 luống rau. Hỏi trung bình mỗi luống rau chị Mai cỏ hết bao nhiêu thời”

 1.                       bài giải
   chị mai nhổ 3 luống rau trong số thời gian là ; 
            17 giờ 45 phút – 16 giờ = 1 giờ 45 phút
       đổi 1 giờ 45 phút = 105 phút
  trung bình mỗi luống chị mai nhổ cỏ trong số thời gian là ;
            105 :  3 = 35 ( phút )
                               đ/s;……….
           
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới