Cho: 5,5×X<20 các giá trị tự nhiên cũa X là A. 0,2,4,6 b. O, 3,5,7 c. 0,1,2,3 d. 0,1,3,5

Cho: 5,5×X<20 các giá trị tự nhiên cũa X là

A. 0,2,4,6 b. O, 3,5,7 c. 0,1,2,3 d. 0,1,3,5

2 bình luận về “Cho: 5,5×X<20 các giá trị tự nhiên cũa X là A. 0,2,4,6 b. O, 3,5,7 c. 0,1,2,3 d. 0,1,3,5”

 1. -> C. 0,1,2,3
  => Vì các số trên khi nhân với 5,5 đều thỏa mãn điều kiện bé hơn 20
  còn A. Có 4 và 6 không thỏa mãn
         B. Có 5 và 7 không thỏa mãn
         D. Có 5 không thỏa mãn
   

  Trả lời
 2. Vì 4×5,5=22 mà 22>20(loại) nên các giá trị lớn hơn 4 là sai.
  Vậy các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện là:0,1,2,3
  ⇒Chọn đáp án C:0,1,2,3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới