Cho dãy số:1;2;3;4;…;x Tìm x để số chữ số của dãy số trên gấp 3 lần x

Cho dãy số:1;2;3;4;…;x

Tìm x để số chữ số của dãy số trên gấp 3 lần x

1 bình luận về “Cho dãy số:1;2;3;4;…;x Tìm x để số chữ số của dãy số trên gấp 3 lần x”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Với ta bù  cho 9 số 1  chữ số mỗi 2 chữ số nữ và bù cho 90 số có 2 chữ số mỗi số thêm 1 chữ số nữa . Các chữ số lấy để bù là những số có 4 chữ số  và mỗi số thừa ra 1 chữ số . 
   Số các số có 4 chữ số là  : 9 x 2 + 90 x 1 = 108
   Vậy số x cần tìm là :  999 + 108 = 1107 
                                              CHÚC BẠN HỌC TỐT >3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới