Cho hình tròn có đường kính 50cm.Bên trong hình tròn có hình chữ nhật có diện tích bằng 18% diện tích hình tròn. Tính diện

Cho hình tròn có đường kính 50cm.Bên trong hình tròn có hình chữ nhật có diện tích bằng 18% diện tích hình tròn. Tính diện tích phần còn lại?Viết một bình luận

Câu hỏi mới