Cho số tự nhiên x thỏa mãn: x + 5/2 lớn hơn 6 số x có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây

Cho số tự nhiên x thỏa mãn: x + 5/2 lớn hơn 6 số x có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây

2 bình luận về “Cho số tự nhiên x thỏa mãn: x + 5/2 lớn hơn 6 số x có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: x+5/2 >6
  =>x> 6- 5/2
  =>x>3,5
  Vậy x∈{4;5;6;7;8;9;…}
  $#thangbuiduy$
  $Chúc bạn học tốt!!!$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới