Cho tam giác ABC trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = 1/4 BC. Tính diện tích tam giác ACD. Biết diện tích tam giác ABD bằn

Cho tam giác ABC trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = 1/4 BC. Tính diện tích tam giác ACD. Biết diện tích tam giác ABD bằng 20 cm vuôngViết một bình luận

Câu hỏi mới