Có 2 người đi xe máy khởi hành cùng lúc tại A để đi đến B.Vận tốc của người thứ nhất=13/15 vận tốc của người thứ hai.Vì th

Có 2 người đi xe máy khởi hành cùng lúc tại A để đi đến B.Vận tốc của người thứ nhất=13/15 vận tốc của người thứ hai.Vì thế,khi người thứ hai đến B thì người thứ nhất còn cách B 32km.Tính khoảng cách từ A đến B

2 bình luận về “Có 2 người đi xe máy khởi hành cùng lúc tại A để đi đến B.Vận tốc của người thứ nhất=13/15 vận tốc của người thứ hai.Vì th”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
       Vì vận tốc của người thứ nhất bằng 13/15 vận tốc của người thứ 2 mà thời gian di của chuyển 2 người là như nhau nên quãng đường người thứ nhất đi được bằng 13/15 quãng đường đi được của người thứ 2.
       Tỉ số giữa quãng đường chưa đi được của người thứ nhất với quãng đường đi được của người thứ 2 là:
            1 – 13/15 = 2/15
       Quãng đường AB là:
            32 ÷ 2/15 = 240 (text{km})
                 Đáp số: 240 text{km}
  *Xin câu trả lời hay nhất*
  ~MioWiky~
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:Gọi s là quãng đuòng AB
  t là thời gian người 2 đi quãng đường s.
  Thời gian người 1 đi nửa đoạn đường đầu và nửa đoạn sau lần lượt là:
  t1 = (s/2) / v1 = (s/2) / 40 = s/80 (h)
  t2 = (s/2) / v2 = s/2 / 60 = s/120 (h)
  Vận tốc trung bình người 1 đi hết quãng đường là:
  Vtb1 = s/ (t1 + t2) = s / (s/80 + s/120) = 48 (km/h)
  Quãng đường người 2 đi trong nửa thơi gian đầu và thời gian sau lần lượt là:
  s1 = v1 . t/2 = 40 . t/2 = 20t (km)
  s2 = v2 . t/2 = 60 . t/2 = 30t (km)
  Vận tốc trung bình là:
  Vtb2 = (s1 + s2) / t = (20t + 30t)/t = 50 (km/h)
  Vì thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc và vì Vtb1 < Vtb2 nên thời gian người 1 đến B nhiều hơn thời gian người 2 đến B.
  Vậy người 2 đến B trước người 1.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới