Cuối năm 2018 dân số khu vực a là 15685000 người. Chung bình mỗi năm dân số khu vực là tăng lên 1,2%. Hỏi cuối năm 2019 th

Cuối năm 2018 dân số khu vực a là 15685000 người. Chung bình mỗi năm dân số khu vực là tăng lên 1,2%. Hỏi cuối năm 2019 thì dân số khu vực a là bao nhiêu người

2 bình luận về “Cuối năm 2018 dân số khu vực a là 15685000 người. Chung bình mỗi năm dân số khu vực là tăng lên 1,2%. Hỏi cuối năm 2019 th”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới