Cứu em với ạ!!! 1. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 5 dam, chiều dài bằng độ dài đáy của hình tam giác c

Cứu em với ạ!!!

1. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 5 dam, chiều dài bằng độ dài đáy của hình tam giác có chiều cao 2/6 m và diện tích là 1200 cm².

2. Bán 1 cái quạt với giá 336.000 đồng thì lãi được 12% so với tiền vốn tính tiền vốn một chiếc quạt máy.

2 bình luận về “Cứu em với ạ!!! 1. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 5 dam, chiều dài bằng độ dài đáy của hình tam giác c”

 1. 1.
  Đổi: 1200cm^2= 0,12m^2
         2/6m = 1/3m
         5dam = 50m
  Chiều dài hcn = đáy hình tam giác và bằng:
  0,12 xx 2 : 1/3 = 0,72(m)
  Diện tích hcn đó là:
  50xx0,72=36(m^2)
               Đáp số: 36m^2
  2.
  336000 đồng ứng với: 
  100%+12%=112%
  Tiền vốn chiếc quạt máy đó là:
  336000:112xx100=300000 (đồng)
                      Đáp số: 300000 đồng

  Trả lời
 2. Answer
  1)
  Đổi 1200 cm^2 = 0,12 m^2 , 2/6 m = 1/3 m và 5 dam = 50 m
  Chiều dài bằng độ dài đấy của tam giác là
  0,12 xx 2 : 1/3 = 0,72 ( m )
  Diện tích là
  50 x 0,72 = 36 ( m^2 )
  Đáp số : 36 m^2
  2)
  336000 đồng lãi được là
  100% + 12% = 112%
  Tiền vốn của chiếc quạt là
  336000 : 112 xx 100 = 300000 ( đồng )
  Đáp số : 300000 đồng
  @ Boiz  
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới