Dạng 2 Bài 1: Một cửa hàng bánh kẹo ngày hôm nay mua vào 5 250 000 đồng tiền hàng . Người bán hàng dự định b

Dạng 2

Bài 1:

Một cửa hàng bánh kẹo ngày hôm nay mua vào 5 250 000 đồng tiền hàng . Người bán hàng dự định bán hết số hàng này là 5% . Hỏi số tiền lãi sau khi bán hết số hàng là bao nhiêu ?

Dạng 3

Bài 2:

a, Tìm lượng dầu trong chai dầu, biết 25% lượng dầu đó 20 lít

b, Tìm diện tích của khu đất biết 0,8% diện tích là 0,03 ha

2 bình luận về “Dạng 2 Bài 1: Một cửa hàng bánh kẹo ngày hôm nay mua vào 5 250 000 đồng tiền hàng . Người bán hàng dự định b”

 1. 1.
  Sau khi bán hết cửa hàng đó lãi số tiền là:
  5250000:100×5=262500(đồng)
                         Đ/S:……..đồng.
  2.
  a)Chai dầu đó nặng số lít là:
  20:25×100=80(l)
  b)Diện tích của khu đất đó là:
  0,03:0,8×100=3,75(ha)
                    Đ/S:……
   

  Trả lời
 2. Answer
  1)
  Số tiền lãi sau khi bán hết hàng là
  5250000 xx 5 : 100= 262500  (đồng)
  Đáp số : 262500 đồng
  ________________________________
  2)  
  a)
  Khối lượng gạo trog bao có là
  21 : 70 xx 100= 30 ( kg )  
  b)
  Số lít dầu trong chai dầu có là
  20 xx 100 : 265 = 7,547169811 ( l)
  c)
  Diện tích khu đất đó là:
  0,03 : 0,8 xx 100 = 3,75 ( ha)  

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới