đặt tính 178,542 : 0,26

đặt tính 178,542 : 0,26

2 bình luận về “đặt tính 178,542 : 0,26”

 1. 178,542 : 0,26 = 17854,2 : 26
  17854,2         |   26
    225              |  686,7
     174
       18 2
           0
  @Chúc bạn học tốt!
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới