Đặt tính rồi tính 150,4:6,4 420:7,5 Tính ra nháp giúp ạ

Đặt tính rồi tính

150,4:6,4

420:7,5

Tính ra nháp giúp ạ

2 bình luận về “Đặt tính rồi tính 150,4:6,4 420:7,5 Tính ra nháp giúp ạ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới