Đặt tính rồi tính: A) 5 : 2,4 B) 16 : 3,5 C) 28,9 : 4,18 D) 0,125 : 0,15

Đặt tính rồi tính:

A) 5 : 2,4

B) 16 : 3,5

C) 28,9 : 4,18

D) 0,125 : 0,15

2 bình luận về “Đặt tính rồi tính: A) 5 : 2,4 B) 16 : 3,5 C) 28,9 : 4,18 D) 0,125 : 0,15”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A ) 5 : 2,4
  = 50 / 24
  25​ / 12
  2.083333333
  B ) 16 : 3,5
  160 / 35
  = ​
  4.571428571
  C) 28,9 : 4,18
  2890 / 418
  = ​
  6.913875598
  D) 0,125 : 0,15
  5 / 6
  0.833333333

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới