Dì Lan nuôi một đàn gà, trong đó số gà trống bằng 30% số gà cả đàn.Sau khi bán đi 10 con gà mái thì số gà trống bằng 37,5%

Dì Lan nuôi một đàn gà, trong đó số gà trống bằng 30% số gà cả đàn.Sau khi bán đi 10 con gà mái thì số gà trống bằng 37,5% số gà còn lại . Hỏi lúc đầu dì Lan nuôi bn con gà trống bn con gà máiViết một bình luận

Câu hỏi mới