Điền dấu <>= vào ô trống 5,4 giờ ô trống 5 giờ 4 phút 8 giờ 17 phút – 1 giờ 30 phút ô trống 3 giờ 27 phút ×

Điền dấu <>= vào ô trống

5,4 giờ ô trống 5 giờ 4 phút

8 giờ 17 phút – 1 giờ 30 phút ô trống 3 giờ 27 phút × 3

21 giờ 20 phút:4 ô trống 2 giờ 35 phút + 2 giờ 47 phút

2 bình luận về “Điền dấu <>= vào ô trống 5,4 giờ ô trống 5 giờ 4 phút 8 giờ 17 phút – 1 giờ 30 phút ô trống 3 giờ 27 phút ×”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5,4 giờ  >5 giờ 4 phút
  8 giờ 17 phút – 1 giờ 30 phút  < 3 giờ 27 phút × 3

  21 giờ 20 phút:4  < 2 giờ 35 phút + 2 giờ 47 phút

  Trả lời
 2. Giải
  5,4 giờ = 5 giờ 4 phút
  8 giờ 17 phút – 1 giờ 30 phút < 3 giờ 27 phút
  21 giờ 20 phút : 4 < 2 giờ 35 phút + 2 giờ 47 phút
  ( Đây là câu trả lời của mik, nếu đúng thì bạn cho mik câu trả lời hay nhất nha )

  Trả lời

Viết một bình luận