Diện tích của một hình tròn là 50,24cm2 ,tính chu vi của hình tròn đó

Diện tích của một hình tròn là 50,24cm2 ,tính chu vi của hình tròn đó

2 bình luận về “Diện tích của một hình tròn là 50,24cm2 ,tính chu vi của hình tròn đó”

 1. áp dụng
       tìm r = s : 3,14 : 2 
            chv= r x 3,14 
  ————-
            bài giải
  bán kính là ;
     50,24 : 3,14 : 2 = 8 ( cm )
  chu vi là ;
     8 x 3,14 = 25,12 ( cm )
                   đ/s;………..
   

  Trả lời
 2. Bán kính hình tròn khi lấy 2 lần là :
      50,24 : 3,14 = 16 (cm)
  Vậy bán kính = 4cm vì 16 = 4 x 4 
  Chu vi hình tròn là :
      4 x 2 x 3,14 = 25,12(cm)
            Đáp số : 25,12 cm
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới