Diện tích toàn phần của một hình lập phương lớn hơn diện tích xung quanh 72 dm². Tính thể tích hình lập phương đó

Diện tích toàn phần của một hình lập phương lớn hơn diện tích xung quanh 72 dm². Tính thể tích hình lập phương đóViết một bình luận

Câu hỏi mới