Đúng ghi Đ,Sai ghi S A.12,5:10=12,5×0,1 B.234,8:100=234,8×0,001 C.1,45×10=1,45×0,1 D.124,7:1000=1

Đúng ghi Đ,Sai ghi S

A.12,5:10=12,5×0,1

B.234,8:100=234,8×0,001

C.1,45×10=1,45×0,1

D.124,7:1000=124,7×0,001

Chỉ cần ghi kết quả thui nhé(mẫu:A=Đ)

2 bình luận về “Đúng ghi Đ,Sai ghi S A.12,5:10=12,5×0,1 B.234,8:100=234,8×0,001 C.1,45×10=1,45×0,1 D.124,7:1000=1”

 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
  A. 12,5 : 10 = 12,5 xx 0,1
  -> Đ
  => 12,5 : 10 = 1,25; 12,5 xx 0,1 = 1,25.
  B. 234,8 : 100 = 234,8 xx 0,001
  -> S
  => 234,8 : 100 = 2,348; 234,8 xx 0,001 = 0,2348 -> Điền dấu >
  C. 1,45 xx 10 = 1,45 xx 0,1
  -> S
  => 1,45 xx 10 = 14,5; 1,45 xx 0,1 = 0,145 -> Điền dấu >
  D. 124,7 : 1000  = 124,7 xx 0,001
  -> Đ
  => 124,7 : 1000 = 0,1247; 124,7 xx 0,001 = 0,1247
   

  Trả lời
 2. Giải đáp $+$ Lời giải và giải thích chi tiết:
  A. $12,5:10=12,5\times0,1$
  ⇒ $1,25=1,25$
  ⇒ Đ
  B. $234,8:100=234,8\times0,001$
  ⇒ $2,348=0,2348$
  ⇒ S
  C. $1,45\times10=1,45\times0,1$
  ⇒ $14,5=0,145$
  ⇒ S
  D. $.124,7:1000=124,7\times0,001$
  ⇒ 0,1247=0,1247$
  ⇒ Đ
  $\color{red}{\text{#mle}}$
  Chúc bạn học tốt!
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới