Giá vé vào sở thú là 50.000, nhưng sau đó chỉ bán với giá 45.000. Như vậy người ta đã giảm giá vé bao nhiêu phần trăm

Giá vé vào sở thú là 50.000, nhưng sau đó chỉ bán với giá 45.000. Như vậy người ta đã giảm giá vé bao nhiêu phần trăm

2 bình luận về “Giá vé vào sở thú là 50.000, nhưng sau đó chỉ bán với giá 45.000. Như vậy người ta đã giảm giá vé bao nhiêu phần trăm”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giá vé ban đầu so với giá vé khi bán giảm đi số tiền là :
                50 000 – 45 000 = 5 000 ( đồng ) 
  Người ta đã giảm giá vé so với dự định là :
               5 000 : 50 000 x 100% = 10% 
                                          Đáp số : 10%

  Trả lời

Viết một bình luận