Giải giúp mình với ạ may một bộ quần áo hết 2,8 m vải hỏi 371,5 m thì may được mấy bộ và dư bao nhiêu mét vải

Giải giúp mình với ạ may một bộ quần áo hết 2,8 m vải hỏi 371,5 m thì may được mấy bộ và dư bao nhiêu mét vải

2 bình luận về “Giải giúp mình với ạ may một bộ quần áo hết 2,8 m vải hỏi 371,5 m thì may được mấy bộ và dư bao nhiêu mét vải”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải
  Ta có : 371,5 ÷ 2,8 = 132 [dư 1,9]
  Vậy với 371,5 m vải thì ta có thể may được 132 bộ quần áo và còn thừa 1,9 m vải.
    !                 Học tốt              !
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  May 371,5m vải thì may được mấy bộ và dư số mét vải là:
                                  371,5:2,8=132bộ và dư 1,9m vải

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới