Giải nhanh 5 sao nhé giúp mik ik 5. Một người gửi tiết kiệm 24.000.000 đồng với lãi suất 0,85% 1 năm . Hỏi sau 12 th

Giải nhanh 5 sao nhé giúp mik ik

5. Một người gửi tiết kiệm 24.000.000 đồng với lãi suất 0,85% 1 năm . Hỏi sau 12 tháng người đó rút ra được bao nhiêu tiền” (cả tiền gốc)

2 bình luận về “Giải nhanh 5 sao nhé giúp mik ik 5. Một người gửi tiết kiệm 24.000.000 đồng với lãi suất 0,85% 1 năm . Hỏi sau 12 th”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : 1 năm =12 tháng .
  Số tiền lãi sau 12 tháng là :
  24 000 000 :100xx0,85=204 000( đồng )
  Số tiền cả gốc lẫn lãi là :
  204 000 + 24 000 000=24 204 000( đồng )
     $Đ/s:..$

  Trả lời
 2. Đổi: 1 năm =12 tháng
  Số tiền người đó lãi sau 12 tháng là:
  24000000×0,85:100=204000(đồng)
  Sau 12 tháng người đó rút ra số tiền là:
  24000000+204000=24204000(đồng)
  Đáp số : 24204000 đồng
  NHỚ CHO 5 SAO CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới