Hộp thứ nhất có chiều dài 22cm, chiều rộng 18cm, chiều cao 0,5dm, hình thứ 2 có dạng hình lập phương có cạnh 12cm. Hỏi hộp

Hộp thứ nhất có chiều dài 22cm, chiều rộng 18cm, chiều cao 0,5dm, hình thứ 2 có dạng hình lập phương có cạnh 12cm. Hỏi hộp chứa nhiều nước hơn và hơn bao nhiêu lít nước?

2 bình luận về “Hộp thứ nhất có chiều dài 22cm, chiều rộng 18cm, chiều cao 0,5dm, hình thứ 2 có dạng hình lập phương có cạnh 12cm. Hỏi hộp”

 1. Giải đáp:
  Đổi: 22cm=2,2 dm; 18 cm=1,8dm; 12cm=1,2 dm
  Thể tích của hình hộp chữ nhật là:
  2,2×1,8×0,5=1,98 (dm^3)
  Thể tích của hình lập phương là:
  1,2×1,2×1,2=1,728 (dm^3)
  Đổi: 1,98 dm^3= 1,98 l; 1,728 dm^3= 1,728 l
  Vì 1,98 l > 1,728 l nên hộp thứ nhất chứa nhiều nước hơn
  Số lít nước hơn là: 
  1,98-1,728=0,252 (lít)
  Vậy hộp thứ nhất chứa nhiều nước hơn và hơn hộp thứ hai 0,252l nước

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
            Đổi: 0,5dm = 5cm
       Thể tích hộp thứ nhất là:
                 22 × 18 × 5 = 1980 (cm^3)
       Thể tích hộp thứ 2 là:
                 12 × 12 × 12 = 1728 (cm^3)
       Ta thấy thể tích hộp thứ nhất là: 1980cm^3
                 Thể tích hộp thứ 2 là: 1728cm^3
            => Hộp thứ nhất đựng nhiều nước hơn hộp thứ 2.
       Thể tích nước hộp thứ nhất đựng hơn hộp thứ 2 là:
                 1980 – 1728 = 252 (cm^3)
            Đổi: 252cm^3 = 0,252dm^3 = 0,252l
                      Đáp số: 0,252l
  *Xin câu trả lời hay nhất*
  ~MioWiky~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới