Huệ và Lan có tất cả 42 bông hoa. Biết Huệ có nhiều hơn Lan 8 bông hoa. Khi đó, tỉ số phần trăm số bông hoa của Lan so với

Huệ và Lan có tất cả 42 bông hoa. Biết Huệ có nhiều hơn Lan 8 bông hoa. Khi đó, tỉ số phần trăm số bông hoa của Lan so với số bông hoa của Huệ làViết một bình luận

Câu hỏi mới