Khi ta phải kiểm tra toán lớp 5A, thầy giáo nói :” có 9 bạn đạt điểm 10 chiếm 25% số học sinh lớp ta”. Hỏi lớp 5A có bao n

Khi ta phải kiểm tra toán lớp 5A, thầy giáo nói :” có 9 bạn đạt điểm 10 chiếm 25% số học sinh lớp ta”. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh không đạt điểm 10Viết một bình luận

Câu hỏi mới