Khoanh vào đáp án đúng Thể tích của hình hộp CN có: a=1,5m ; b=1,1m;c=0,5m A.0,825dm³ B.0,4125m³

Khoanh vào đáp án đúng

Thể tích của hình hộp CN có: a=1,5m ; b=1,1m;c=0,5m

A.0,825dm³

B.0,4125m³

C.1,65m³

D.0,826m³Viết một bình luận

Câu hỏi mới