Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/ giờ . Hỏi với vận tốc đó , cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút ( cần rất gấp ạ)

Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/ giờ . Hỏi với vận tốc đó , cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút ( cần rất gấp ạ)

2 bình luận về “Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/ giờ . Hỏi với vận tốc đó , cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút ( cần rất gấp ạ)</”

 1. Giải đáp:
  Đổi : 2400m = 2,4 km
  Thời gian của cá heo là :
      2,4 : 72 = 1/30 ( giờ )= 2 phút .
          Đáp số :2 phút .
     

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới