lớp 5a có 40 học sinh số học sinh giỏi bằng 25% số học sinh cả lóp. số học sinh trung bình bằng 20% số học sinh khá. tìm s

lớp 5a có 40 học sinh số học sinh giỏi bằng 25% số học sinh cả lóp. số học sinh trung bình bằng 20% số học sinh khá. tìm số học sinh mỗi loại

2 bình luận về “lớp 5a có 40 học sinh số học sinh giỏi bằng 25% số học sinh cả lóp. số học sinh trung bình bằng 20% số học sinh khá. tìm s”

 1.                                                                  Giải
                                                         Số học sinh giỏi là:
                                                       40 x 25% = 10 (hs giỏi)
                                                  Tổng số hs trung bình và khá là:
                                                            40 – 10 = 30 ( bạn)
                                                                    20% = 1/5
                                                         số học sinh trung bình là:
                                                    30 : 5 = 6 ( học sinh trung bình)
                                                           Số học sinh khá là:
                                                         30 – 6 = 24 ( học sinh khá)
                                                                     Đ/S: 10 học sinh giỏi
                                                                            6 học sinh trung bình
                                                                             24 học sinh khá
  Chúc bạn học tốt!
  Xin hay nhất ạ!

  Trả lời
 2.            Giải:
  Số học sinh giỏi là:
     40 xx 25%=10(bạn)
  Tổng số học sinh trung bình và khá:
     40-10=30(bạn)
  Có: 20%=1/5
  Số học sinh trung bình là:
      30/(1+5)=6(bạn)
  Số học sinh khá là:
      30-6=24(bạn)
     Đáp số: Hs giỏi: 10em
                  Hs trung bình: 6em
                  Hs khá: 24em
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới