lớp 5B có học sinh nam là 12 em chiếm 40% số học sinh trong lớp. Tính số học sinh nữ

lớp 5B có học sinh nam là 12 em chiếm 40% số học sinh trong lớp. Tính số học sinh nữ

2 bình luận về “lớp 5B có học sinh nam là 12 em chiếm 40% số học sinh trong lớp. Tính số học sinh nữ”

 1. Lớp đó có số học sinh là :
  12:40%=30 (học sinh)
  Lớp đó có số học sinh nữ là :
  30-12=18 (học sinh)
  Đáp số : 18 học sinh nữ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới