Lop5a co16 học sinh nam và học sinh nữ la24 tinh ti số phần trăm học sinh nữ và học sinh cả lớp

Lop5a co16 học sinh nam và học sinh nữ la24 tinh ti số phần trăm học sinh nữ và học sinh cả lớp

2 bình luận về “Lop5a co16 học sinh nam và học sinh nữ la24 tinh ti số phần trăm học sinh nữ và học sinh cả lớp”

 1. Số học sinh cả lớp là /.
  16 + 24 = 40 ( bạn )
  Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ với học sinh cả lớp là /
  24 : 40 = 0,6 = 60 ( % ) [ Credit / @AnHAHA ]
  Đáp số / 60 %

  Trả lời
 2. Bài Giải
  Cả lớp có số học sinh là :
  16 + 24 = 40( học sinh )
  Tỉ số phầm trăm số học sinh nữ với cả lớp là :
  24 : 40 = 0,6
          0,6 = 60%
                 ĐS : 60%.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới