:Lúc 6 giờ Lan đi xe đạp từ nhà mình đến nhà Huệ rủ bạn đi học nhưng Huệ cũng đi học từ lúc 6 giờ và đi bộ. Lan đuổi theo

:Lúc 6 giờ Lan đi xe đạp từ nhà mình đến nhà Huệ rủ bạn đi học nhưng Huệ cũng đi học từ lúc 6 giờ và đi bộ. Lan đuổi theo đến 6 giờ 30 phút thì gặp Huệ, biết Lan đi với vận tốc 9,6 km/ giờ, Huệ đi với vận tốc 5km/giờ.Tính quãng đường từ nhà Lan đến nhà Huệ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới