Lúc 7 giờ 50 phút 1 ô tô vận tốc 54 km/giờ và 1 xe máy vận tốc 36 km/giờ cùng đi từ A đến B . Ô tô đến B lúc 9 giờ 14 phút

Lúc 7 giờ 50 phút 1 ô tô vận tốc 54 km/giờ và 1 xe máy vận tốc 36 km/giờ cùng đi từ A đến B . Ô tô đến B lúc 9 giờ 14 phút. Hỏi

a) Hỏi quãng đường AB dài mấy km?

b) hỏi khi ô tô đến B thì xe máy còn cách mấy km ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới