Lúc 7h 40 phút 1ô tô đi từ a đến b cách nhau 42 km tại b ô tô nghỉ 35 phút rồi quay về và đến a lúc 10 h tính vận tốc ô tô

Lúc 7h 40 phút 1ô tô đi từ a đến b cách nhau 42 km tại b ô tô nghỉ 35 phút rồi quay về và đến a lúc 10 h tính vận tốc ô tô biết rằng vận tốc ô tô ko thay đổi cả lúc đi và lúc về (ko cần chi tiết quá đâu)

2 bình luận về “Lúc 7h 40 phút 1ô tô đi từ a đến b cách nhau 42 km tại b ô tô nghỉ 35 phút rồi quay về và đến a lúc 10 h tính vận tốc ô tô”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian ô tô đi là:
  $10$ giờ $– 35$ phút $– 7$ giờ $40$ phút $= 1$ giờ $45$ phút
   Đổi 1 giờ 45 phút=1,75
  Tổng quãng đường ô tô đi là:
  $42 × 2 = 84 (km)$
   Vận tốc của ô tô là:
  $84 ÷1,75 = 48$ km/h
   $Đ/s…$
   

  Trả lời
 2. Tổng thời gian ô tô đi từ A đến B và từ B về A là:
  10h – 7h40m – 35m – 35m = 1h50m
  Do đó, thời gian đi từ A đến B là: 1h50m / 2 = 55 phút
  Với khoảng cách 42km, ta có vận tốc của ô tô là: 42km / 0.92h = 45.7 km/h

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới