Lúc 8 giờ 30 phút từ thành phố Hồ Chí Minh 2 xe đò khởi hành đi gò Công với vận tốc 69,6 km / giờ . Tới gò Công,xe nghỉ lạ

Lúc 8 giờ 30 phút từ thành phố Hồ Chí Minh 2 xe đò khởi hành đi gò Công với vận tốc 69,6 km / giờ . Tới gò Công,xe nghỉ lại 1 giờ 30 phút rồi quay lại thành phố Hồ Chí Minh cách gò Công báo nhiêu km

Giải giúp em bài này.

1 bình luận về “Lúc 8 giờ 30 phút từ thành phố Hồ Chí Minh 2 xe đò khởi hành đi gò Công với vận tốc 69,6 km / giờ . Tới gò Công,xe nghỉ lạ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số giờ xe đi à:
  11 giờ 20 phút – 8 giờ 30 phút – 1 giờ 30 phút=1 giờ 20 phút
  đổi 1 giờ 20 phút 4/3 giờ
  Mà cả  đi và về đều đi với vận tốc 69,6 km nên ta có khoảng cách giữa TPHCM và gò công là:
  69,6 x 4/3 = 92,8 km
  Đáp số 92,8 km

  Trả lời

Viết một bình luận