máy thứ nhất sản xuất ra mười rụng cụ trong 1 giờ 20 phút . máy thứ hai sản xuất ra 12 dụng cụ như thế trong 1,5 giờ . hỏ

máy thứ nhất sản xuất ra mười rụng cụ trong 1 giờ 20 phút . máy thứ hai sản xuất ra 12 dụng cụ như thế trong 1,5 giờ . hỏi máy sản xuất 1 dụng cụ nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu thời gian ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới