Mẹ gửi 15.000.000 đồng vào ngân hàng với lãi suất tiết kiệm 7,5% một năm. Hỏi sau một năm mẹ nhận được cả tiền gửi và tiề

Mẹ gửi 15.000.000 đồng vào ngân hàng với lãi suất tiết kiệm 7,5% một năm. Hỏi sau một năm mẹ nhận được cả tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

2 bình luận về “Mẹ gửi 15.000.000 đồng vào ngân hàng với lãi suất tiết kiệm 7,5% một năm. Hỏi sau một năm mẹ nhận được cả tiền gửi và tiề”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sau 1 năm mẹ lãi được số tiền là:
  15 000 000 $\times$ 7,5% = 1 125 000 ( đồng )
  Sau 1 năm mẹ nhận được cả tiền gửi và cả tiền lãi là:
  15 000 000 + 1 125 000 = 16 125 000 ( đồng )
  Đáp số: 16 125 000 đồng
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:16 125 000 đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài giải 
  Sau 1 năm cả gốc và lãi mẹ nhận được là:
  15 000 000×(100%+7,5%)=16 125 000(đồng)
  Đáp số : 16 125 000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận