Mn giúp em giải với ạ Số học sinh giỏi của Trường Nam cao là 552 em , chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi trường

Mn giúp em giải với ạ

Số học sinh giỏi của Trường Nam cao là 552 em , chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi trường Nam Cao có bao nhiêu học sinh?Viết một bình luận

Câu hỏi mới