Mọi người giúp em với ạ 1. 7 3. = ( số thập phân) 100 12 45. =(số thập phân

Mọi người giúp em với ạ

1. 7 3. = ( số thập phân)

100

12 45. =(số thập phân)

1000

2) mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15,6 chiều rộng kém chiều dài 5,4 mét. Chu vi mảnh đất?

3)

6km 72 m = km

250 m2 = dam2

7,5 tấn = tấn tạ

4,53 ha = m2

4. mua 3 quyển vở hết 24.000 đồng. Vậy mua 10 quyển vở hết bao nhiêu tiền

2 bình luận về “Mọi người giúp em với ạ 1. 7 3. = ( số thập phân) 100 12 45. =(số thập phân”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1
  73/100=0,73
  1245/1000=1,245
   2
  6km 72m=6,007km
  250 m2=2,5dam2
  7,5 tấn=7 tấn 5 tạ
  4,53 ha= 45300m2
  4
  24.000:3=8000
  8.000×10=80.000

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  73/100 = 0,73
  1245/1000 = 1,245
  2)
  Bài giải :
  Chiều rộng mảnh đất là :
  15,6-5,4 =10,2(m)
  Chu vi mảnh đất là :
  15,6xx10,2 =159,12(m)
  Đáp số :159,12m
  3)
  6km72m=6,072km
  250m^2 = 2,50dam^2
  7,5tấn = 7 tấn 5 tạ
  4,53ha = 45300m^2
  4)
  Bài giải:
  1 quyển vở hết số tiền là :
  24000 : 3 = 8000 ( đồng )
  10 quyển vở hết số tiền là :
  8000 xx 10 = 80000 ( đồng)
  Đáp số :80000 đồng
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới