Một bánh xe đạp hình tròn có bán kính 0,3m .Nếu bánh xe đó lăn 50 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đườ

Một bánh xe đạp hình tròn có bán kính 0,3m .Nếu bánh xe đó lăn 50 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài bao nhiêu mét

2 bình luận về “Một bánh xe đạp hình tròn có bán kính 0,3m .Nếu bánh xe đó lăn 50 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đườ”

 1. Chu vi bánh xe hình tròn là :
             0,3 . 2 . 3,14 = 1,884 (m)
  Đoạn đường dài số m là  :
              1,884 . 50 = 94,2 (m)
                                  Đáp số : 94,2 m
  @Linh
   

  Trả lời
 2.    Bài làm
  chu vi bánh xe đạp là:
    0,3×2×3,14=1,884(m)
  Nếu bánh xe đó lăn 50 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài số mét là:
    1,884 ×50=94,2 (m)
               đáp số: 94,2m
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới