Một bánh xe đạp hình tròn có bán kính 0,3m .Nếu bánh xe đó lăn 545 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài bao nh

Một bánh xe đạp hình tròn có bán kính 0,3m .Nếu bánh xe đó lăn 545 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài bao nhiêu mét?



Viết một bình luận

Câu hỏi mới