Một bể bơi có chiều dài 12m, chiều rộng 5m và sâu 2.75m. Hỏi người thợ phải dùng bao nhiêu viên gạch men để lát đáy và xun

Một bể bơi có chiều dài 12m, chiều rộng 5m và sâu 2.75m. Hỏi người thợ phải dùng bao nhiêu viên gạch men để lát đáy và xung quanh thành bể đó? Biết rằng mỗi viên gạch có chiều dài 25cm, chiều rộng 20 cm và diện tích mạch vữa lát không đáng kể

(Ko làm gộp nha các bạn)Viết một bình luận

Câu hỏi mới