Một bể bơi có dạng hình lập phương không nắp với chu vi mặt đáy của bể là 9,2m. Người ta lát đá bên trong lòng bể bơi đó.

Một bể bơi có dạng hình lập phương không nắp với chu vi mặt đáy của bể là 9,2m. Người ta lát đá bên trong lòng bể bơi đó. Em hãy tính diện tích cần lát đá và thể tích của bể.

2 bình luận về “Một bể bơi có dạng hình lập phương không nắp với chu vi mặt đáy của bể là 9,2m. Người ta lát đá bên trong lòng bể bơi đó.”

 1. Vì bể bơi có dạng hình lập phương nên chu vi mặt đáy bằng tổng độ dài cạnh nhân với số cạnh.
  Với chu vi mặt đáy là 9,2m, ta có:
  • Tổng độ dài cạnh = chu vi mặt đáy / số cạnh = 9,2m / 4 = 2,3m
  • Diện tích của một mặt phẳng của bể bơi = cạnh x cạnh = 2,3m x 2,3m = 5,29m2
  • Diện tích cần lát đá là 5 mặt phẳng (bề mặt đáy và 4 bề mặt bên) x 5,29m2 = 26,45m2
  • Thể tích của hình lập phương là cạnh x cạnh x cạnh = 2,3m x 2,3m x 2,3m = 12,167m3.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Vì bể bơi có dạng hình lập phương nên chu vi mặt đáy bằng tổng độ dài cạnh nhân với số cạnh.
  Với chu vi mặt đáy là 9,2m, ta có
  • Tổng độ dài cạnh = chu vi mặt đáy / số cạnh = 9,2m / 4 = 2,3m
  • Diện tích của một mặt phẳng của bể bơi = cạnh x cạnh = 2,3m x 2,3m = 5,29m2
  • Diện tích cần lát đá là 5 mặt phẳng (bề mặt đáy và 4 bề mặt bên) x 5,29m2 = 26,45m2
  • Thể tích của hình lập phương là cạnh x cạnh x cạnh = 2,3m x 2,3m x 2,3m = 12,167m3.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận