Một bể bơi có dạng hình lập phương không nắp với chu vi mặt đáy của bể là 9,2m. Người ta lát đá bên trong lòng bể bơi đó.

Một bể bơi có dạng hình lập phương không nắp với chu vi mặt đáy của bể là 9,2m. Người ta lát đá bên trong lòng bể bơi đó. Em hãy tính diện tích cần lát đá và thể tích của bể.

Chi tiết các bước giải với ạViết một bình luận