Một bể cá hình hộp chữ nhật chiều dài 1,5 m chiều rộng 1,3 m chiều cao 0,3 người ta lát gặc men xung Quang và đáy bể <

Một bể cá hình hộp chữ nhật chiều dài 1,5 m chiều rộng 1,3 m chiều cao 0,3 người ta lát gặc men xung Quang và đáy bể

A)diện tích cần lát

B) có thể chứa được bao nhiêu lít nước
Viết một bình luận