Một bể kính nuôi cá có chiều dài 2m , chiều rộng kém chiều dài 0,5m và chiều cao 0,8m. Lúc đầu mức nước trong bể chiếm 3/4

Một bể kính nuôi cá có chiều dài 2m , chiều rộng kém chiều dài 0,5m và chiều cao 0,8m. Lúc đầu mức nước trong bể chiếm 3/4 chiều cao của bể. Hỏi người ta cần phải đổ thêm bao nhiêu lít nước thì đầy bể

Mọi người giúp em vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới