Một bể nước có thể tích là 3,5 m3 . Hỏi khi đầy bể nước thì trong bể có bao nhiêu lít nước?

Một bể nước có thể tích là 3,5 m3 . Hỏi khi đầy bể nước thì trong bể có bao nhiêu lít nước?Viết một bình luận

Câu hỏi mới