Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 0,5 m. Hiện tại nước trong bể là 576

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 0,5 m. Hiện tại nước trong bể là 576 lit. Sau đó người ta thả vào bể một hòn đá thì lúc này mực nước trong bể dâng lên và cao 0,4 m. Tính thể tích hòn đá.

2 bình luận về “Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 0,5 m. Hiện tại nước trong bể là 576”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  thể tích bể nước là:
  $1,6 x 1,2 x 0,5 =0,96 (m³)$
  thể tích bể nước khi có hòn đá là :                                                                                                          
  $1,6 x 1,2 x (0,5+0,4) =1,728 (m³)$                                             
  thể tích hòn đá là :                                                                                                                                   
  $1,728 -0,96 = 0,768 (l)$
  $Đ/s….$                                                                                                                      

  Trả lời
 2. thể tích bể nước là:
                                  1,6 x 1,2 x 0,5 =0,96 (mét khối)                                                                                     thể tích bể nước khi có hòn đá là :                                                                                                                                                                        1,6 x 1,2 x (0,5+0,4) =1,728 ( mét khối )                                              thể tích hòn đá là :                                                                                                                                                                       1,728 -0,96 = 0,768 (lít)                                                                                                                                                       đ/s:0,768 lít nước

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới