Một bể nước dạng hình hộp chử nhật có chiều dài 2,8m chiều rộng 1,4m chiều cao 1,3m. Hỏi bể đó chứa nhiều nhất bao nhiêu l

Một bể nước dạng hình hộp chử nhật có chiều dài 2,8m chiều rộng 1,4m chiều cao 1,3m. Hỏi bể đó chứa nhiều nhất bao nhiêu lít nước biết rằng1 lít = 1 dm3

2 bình luận về “Một bể nước dạng hình hộp chử nhật có chiều dài 2,8m chiều rộng 1,4m chiều cao 1,3m. Hỏi bể đó chứa nhiều nhất bao nhiêu l”

 1. Giải đáp:
   5096 lít 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thể tích bể nước đó là :
  2,8 x 1,4 x 1,3 = 5096 ( dm3 ) = 5096 l nước
  Đáp số : 5096 lít nước 

  Trả lời
 2. Giải đáp:5096 l nước
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:                 
    Giải
                    Thể tích bể nước là:
  2,8 x 1,4 x 1,3 = 5096 (dm3) = 5096 l nước.
                                              ĐS: 5096 l nước.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới