Một bể nước hình lập phương có diện tích đáy là 9 m². Tính: a, cạnh của bể hình lập phương đó b, tính diện tíc

Một bể nước hình lập phương có diện tích đáy là 9 m². Tính:

a, cạnh của bể hình lập phương đó

b, tính diện tích xung quanh của hình lập phương đóViết một bình luận

Câu hỏi mới